Campaign: INNER COLOR for Almaz

Những shot hình được thực hiện tại không gian sang trọng của Almaz. Cùng sự kết hợp giữa các thương hiệu:

/ Vest – Remizio
/ Dress – Juliette Bridal
/ Photo – Kyahz Wedding
/ Model – Thu Phuong & Tuan Anh
/ Location – Almaz
———-
Hanoi,
Aus 2019