Category Archives: Blog

Chuyện tình nhỏ Hùng và Mai – Titanic


“Người ta cưới nhau vì tình yêu ngọt như quả không chín cũng mười Chúng mình cưới nhau chỉ vì lười thôi anh ạ! Anh lười chạy một quãng đường […]

XU HƯỚNG CHỤP PRE WEDDING 2019 – Kyahz Wedding


“? XU HƯỚNG CHỤP PRE-WEDDING 2019 Sweet Wedding Promise Workshop vào ngày 4/11 vừa rồi đã thành công rực rỡ. Diễn giả Phạm Thanh Quang (Quang Kyahz) đã có một bài diễn thuyết […]